• 02636608316
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

مرجع کامل قیمت روز لوله پلی اتیلن استاندارد با مواد مرغوب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت 19 مهر 1396

Size (mm)هر متر 4 بارهر متر 6 بارهر متر 8 بارهر متر 10 بارهر متر 12.5 بارهر متر 16 بارهر متر 20 بارحداقل حجم خرید به متر
20----متری 663 تومانمتری 695 تومانمتری 824 تومان1000 متر
25---متری 849 تومانمتری 893 تومانمتری 1060 تومانمتری 1240 تومان1000 متر
32---متری 1159 تومانمتری 1438 تومانمتری 1686 تومانمتری 2027 تومان1000 متر
40---متری 1829 تومانمتری 2207 تومانمتری 2666 تومانمتری 3155 تومان1000 متر
50---متری 2808 تومانمتری 3403 تومانمتری 4129 تومانمتری 4885 تومان1000 متر
63-تماس گرفته شودمتری 3596 تومانمتری 4470 تومانمتری 5413 تومانمتری 6510 تومانمتری 7812 تومان500 متر
75-تماس گرفته شودمتری 5134 تومانمتری 7440 تومانمتری 7688 تومانمتری 9114 تومانمتری 10912 تومان500 متر
90-متری 6063 تومانمتری 7316 تومانمتری 9052 تومانمتری 10974 تومانمتری 13144 تومانمتری 15748 تومان500 متر
110-متری 8866 تومانمتری 10974 تومانمتری 13454 تومانمتری 16244 تومانمتری 19468 تومانمتری 23436 تومان500 متر
125-متری 11408 تومانمتری 14074 تومانمتری 17112 تومانمتری 20894 تومانمتری 25296 تومانمتری 30194 تومان500 متر
140-متری 14384 تومانمتری 17546 تومانمتری 21452 تومانمتری 26164 تومانمتری 31496 تومانمتری 37882 تومان500 متر
160متری 3596 تومانمتری 18848 تومانمتری 23064 تومانمتری 28024 تومانمتری 34100 تومانمتری 41354 تومانمتری 49352 تومان500 متر
180متری 3596 تومانمتری 23498 تومانمتری 28954 تومانمتری 35402 تومانمتری 43276 تومانمتری 52204 تومانمتری 62620 تومان500 متر
200متری 18910 تومانمتری 29078 تومانمتری 35836 تومانمتری 43710 تومانمتری 53072 تومانمتری 64480 تومانمتری 76880 تومان500 متر