• 02636608316
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

مرجع کامل قیمت روز لوله پلی اتیلن مخصوص کابل برق با کیفیت عالی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت 25 آذر 1396

Size (inch)Size (mm)هر متر 4 بارهر متر 6 بارهر متر 8 بارهر متر 10 بارهر متر 12.5 بارهر متر 16 بارهر متر 20 بارحداقل حجم خرید به متر
1/220----متری 482 تومانمتری 504 تومانمتری 599 تومان1000 متر
3/425---متری 617 تومانمتری 648 تومانمتری 770 تومانمتری 900 تومان1000 متر
132---متری 842 تومانمتری 1044 تومانمتری 1224 تومانمتری 1472 تومان1000 متر
1 - 1/440---متری 1328 تومانمتری 1602 تومانمتری 1935 تومانمتری 2291 تومان1000 متر
1 - 1/250---متری 2039 تومانمتری 2471 تومانمتری 2997 تومانمتری 3546 تومان1000 متر
263--متری 2610 تومانمتری 3245 تومانمتری 3929 تومانمتری 4725 تومانمتری 5670 تومان500 متر
2 - 1/275--متری 3726 تومانمتری 4590 تومانمتری 5580 تومانمتری 6615 تومانمتری 7920 تومان500 متر
390--متری 5310 تومانمتری 6570 تومانمتری 7965 تومانمتری 9540 تومانمتری 11430 تومان500 متر
4110--متری 7965 تومانمتری 9765 تومانمتری 11790 تومانمتری 14130 تومانمتری 17010 تومان500 متر
5125--متری 10215 تومانمتری 12420 تومانمتری 15165 تومانمتری 21216 تومانمتری 21915 تومان500 متر
5.6140-------500 متر
6160-------500 متر
7/2180-------500 متر
8200-------500 متر