• 02636608316
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

مرجع کامل قیمت روز لوله پلی اتیلن بدون علامت استاندارد با کیفیت ممتاز

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت 5 خرداد 1397

Size (inch)Size (mm)هر متر 5 بارهر متر 6 بارهر متر 8 بارهر متر 10 بارهر متر 12.5 بارهر متر 16 بارهر متر 20 بارحداقل حجم خرید به متر
1/220----متری 557 تومانمتری 583 تومانمتری 692 تومان1000 متر
3/425---متری 713 تومانمتری 749 تومانمتری 890 تومانمتری 1040 تومان1000 متر
132---متری 973 تومانمتری 1207 تومانمتری 1415 تومانمتری 1701 تومان1000 متر
1 - 1/440---متری 1534 تومانمتری 1852 تومانمتری 2236 تومانمتری 2647 تومان1000 متر
1 - 1/250---متری 2356 تومانمتری 2855 تومانمتری 3464 تومانمتری 4098 تومان1000 متر
263-تماس گرفته شودمتری 3016 تومانمتری 3750 تومانمتری 4540 تومانمتری 5460 تومانمتری 6552 تومان500 متر
2 - 1/275-تماس گرفته شودمتری 4306 تومانمتری 5200 تومانمتری 6448 تومانمتری 7644 تومانمتری 9152 تومان500 متر
390-متری 5086 تومانمتری 6136 تومانمتری 7592 تومانمتری 9204 تومانمتری 11024 تومانمتری 13208 تومان500 متر
4110-متری 7436 تومانمتری 9204 تومانمتری 11284 تومانمتری 13624 تومانمتری 16328 تومانمتری 19656 تومان500 متر
5125-متری 9568 تومانمتری 11804 تومانمتری 14352 تومانمتری 17524 تومانمتری 21216 تومانمتری 25324 تومان500 متر
5/6140-متری 12064 تومانمتری 14716 تومانمتری 17992 تومانمتری 21944 تومانمتری 26416 تومانمتری 31722 تومان500 متر
6160متری 12584 تومانمتری 15808 تومانمتری 19344 تومانمتری 23504 تومانمتری 28600 تومانمتری 34684 تومانمتری 41392 تومان500 متر
7/2180متری 15964 تومانمتری 19708 تومانمتری 24284 تومانمتری 29692 تومانمتری 36296 تومانمتری 43784 تومانمتری 52520 تومان500 متر
8200متری 19968 تومانمتری 24388 تومانمتری 30056 تومانمتری 36660 تومانمتری 44512 تومانمتری 54080 تومانمتری 64480 تومان500 متر