• 02636608316
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت 19 خرداد 1397 "به مدت محدود"

مقیاس ضریبATATATATATATATATATATATحداقل متراژ خرید
SF 1.25 4bar5bar6.3bar8bar10bar12.5bar16bar20bar25bar32bar40bar
1 inch32mm0.1870.2320.2720.3270.3860.4540.52
هر متر / تومان1870232027203270386045405200500 / متر
1-1/4 inch40mm0.2950.3560.430.5090.60.7010.809
هر متر / تومان2950356043005090600070108090500 / متر
1-1/2 inch50mm0.4530.5490.6660.7880.9361.091.26
هر متر / تومان453054906660788093601090012600500 / متر
2 inch63mm0.7210.8731.051.261.471.731.99
هر متر / تومان721087301050012600147001730019900250 / متر
2-1/2 inch75mm1.021.241.471.762.092.442.82
هر متر / تومان10200124001470017600209002440028200250 / متر
3 inch90mm1.461.772.122.5433.514.05
هر متر / تومان14600177002120025400300003510040500200 / متر
4 inch110mm2.172.623.143.784.495.246.04
هر متر / تومان21700262003140037800449005240060400200 / متر
5 inch125mm2.763.374.084.875.776.757.79
هر متر / تومان27600337004080048700577006750077900200 / متر
5/6 inch140mm1.541.882.322.833.464.225.086.117.258.479.76
هر متر / تومان1540018800232002830034600422005080061100725008470097600200 / متر
6 inch160mm22.423.043.724.525.56.677.969.441112.7
هر متر / تومان200002420030400372004520055000667007960094400110000127000200 / متر
7/2 inch180mm2.493.073.794.675.716.988.4210.111.91416.1
هر متر / تومان24900307003790046700571006980084200101000119000140000161000200 / متر
8 inch200mm3.053.844.695.787.058.5610.412.414.817.219.9
هر متر / تومان305003840046900578007050085600104000124000148000172000199000200 / متر
9 inch225mm3.864.775.897.38.9310.913.115.818.621.825.2
هر متر / تومان3860047700589007300089300109000131000158000186000218000252000200 / متر
10 inch250mm4.835.927.38.931113.416.219.4232731.1
هر متر / تومان48300592007300089300110000134000162000194000230000270000311000200 / متر
11 inch280mm5.987.49.111.313.716.820.324.328.933.839
هر متر / تومان598007400091000113000137000168000203000243000289000338000390000200 / متر
12 inch315mm7.529.3711.614.217.421.225.630.836.542.749.3
هر متر / تومان7520093700116000142000174000212000256000308000365000427000493000200 / متر
14 inch355mm9.5511.814.61822.126.932.539.146.354.3
هر متر / تومان95500118000146000180000221000269000325000391000463000543000200 / متر
16 inch400mm12.115.118.622.92834.141.349.958.868.9
هر متر / تومان121000151000186000229000280000341000413000499000588000689000200 / متر
Fee PKG10000

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت 5 خرداد 1397

Size (inch)Size (mm)هر متر 5 بارهر متر 6 بارهر متر 8 بارهر متر 10 بارهر متر 12.5 بارهر متر 16 بارهر متر 20 بارحداقل حجم خرید به متر
1/220----متری 557 تومانمتری 583 تومانمتری 692 تومان1000 متر
3/425---متری 713 تومانمتری 749 تومانمتری 890 تومانمتری 1040 تومان1000 متر
132---متری 973 تومانمتری 1207 تومانمتری 1415 تومانمتری 1701 تومان1000 متر
1 - 1/440---متری 1534 تومانمتری 1852 تومانمتری 2236 تومانمتری 2647 تومان1000 متر
1 - 1/250---متری 2356 تومانمتری 2855 تومانمتری 3464 تومانمتری 4098 تومان1000 متر
263-تماس گرفته شودمتری 3016 تومانمتری 3750 تومانمتری 4540 تومانمتری 5460 تومانمتری 6552 تومان500 متر
2 - 1/275-تماس گرفته شودمتری 4306 تومانمتری 5200 تومانمتری 6448 تومانمتری 7644 تومانمتری 9152 تومان500 متر
390-متری 5086 تومانمتری 6136 تومانمتری 7592 تومانمتری 9204 تومانمتری 11024 تومانمتری 13208 تومان500 متر
4110-متری 7436 تومانمتری 9204 تومانمتری 11284 تومانمتری 13624 تومانمتری 16328 تومانمتری 19656 تومان500 متر
5125-متری 9568 تومانمتری 11804 تومانمتری 14352 تومانمتری 17524 تومانمتری 21216 تومانمتری 25324 تومان500 متر
5/6140-متری 12064 تومانمتری 14716 تومانمتری 17992 تومانمتری 21944 تومانمتری 26416 تومانمتری 31722 تومان500 متر
6160متری 12584 تومانمتری 15808 تومانمتری 19344 تومانمتری 23504 تومانمتری 28600 تومانمتری 34684 تومانمتری 41392 تومان500 متر
7/2180متری 15964 تومانمتری 19708 تومانمتری 24284 تومانمتری 29692 تومانمتری 36296 تومانمتری 43784 تومانمتری 52520 تومان500 متر
8200متری 19968 تومانمتری 24388 تومانمتری 30056 تومانمتری 36660 تومانمتری 44512 تومانمتری 54080 تومانمتری 64480 تومان500 متر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  • تاریخ بروزرسانی لیست قیمت 25 آذر 1396

Size (inch)Size (mm)هر متر 4 بارهر متر 6 بارهر متر 8 بارهر متر 10 بارهر متر 12.5 بارهر متر 16 بارهر متر 20 بارحداقل حجم خرید به متر
1/220----متری 482 تومانمتری 504 تومانمتری 599 تومان1000 متر
3/425---متری 617 تومانمتری 648 تومانمتری 770 تومانمتری 900 تومان1000 متر
132---متری 842 تومانمتری 1044 تومانمتری 1224 تومانمتری 1472 تومان1000 متر
1 - 1/440---متری 1328 تومانمتری 1602 تومانمتری 1935 تومانمتری 2291 تومان1000 متر
1 - 1/250---متری 2039 تومانمتری 2471 تومانمتری 2997 تومانمتری 3546 تومان1000 متر
263--متری 2610 تومانمتری 3245 تومانمتری 3929 تومانمتری 4725 تومانمتری 5670 تومان500 متر
2 - 1/275--متری 3726 تومانمتری 4590 تومانمتری 5580 تومانمتری 6615 تومانمتری 7920 تومان500 متر
390--متری 5310 تومانمتری 6570 تومانمتری 7965 تومانمتری 9540 تومانمتری 11430 تومان500 متر
4110--متری 7965 تومانمتری 9765 تومانمتری 11790 تومانمتری 14130 تومانمتری 17010 تومان500 متر
5125--متری 10215 تومانمتری 12420 تومانمتری 15165 تومانمتری 21216 تومانمتری 21915 تومان500 متر
5.6140-------500 متر
6160-------500 متر
7/2180-------500 متر
8200-------500 متر